افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

امروزه مقاومت در برابر استکبار جهانی شده است

۱۴دی
امروزه مقاومت در برابر استکبار جهانی شده است

امروزه مقاومت در برابر استکبار جهانی شده است

امام جمعه ماکو گفت : مهمترین عامل شکست سیاست های امریکا مقاومت مردم ایران و کشور های اسلامی است و بحث مقاومت در برابر استکبار جهانی شده است.