افزونه پارسی دیت را نصب کنید Thursday, 20 June , 2024

اولین نماز جمعه 1401 ماکو

۰۵فروردین
«اقتصاد مقاومتی» کلید حل مشکلات اقتصادی است
امام جمعه ماکو :

«اقتصاد مقاومتی» کلید حل مشکلات اقتصادی است

چالشهای اقتصادی دهه نود، عامل نامگذاری شعار سال به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بوده و ۱۰سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را به طور مستمر، یک شعار اقتصادی انتخاب می‌کند.