افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

بازار میوه ماکو

۰۴اسفند
سیب، پرتقال و خیار پرطرفداراترین میوه در بازار ماکو

سیب، پرتقال و خیار پرطرفداراترین میوه در بازار ماکو

پرطرفدار ترین میوه ها در بازار ماکو با اینکه سیب، پرتغال و خیار هستند اما سیب و پرتقال با توجه به قیمت مناسب آنها نسبت به سایر اقلام مناسب تر برای طبقه متوسط هستند.