افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 April , 2024

بازدید پروژه پایاب سد شهید جواد قنبری

۱۷بهمن
بازدید پروژه پایاب سد شهید جواد قنبری

بازدید پروژه پایاب سد شهید جواد قنبری

مسئولین شهرستانی در اقدامی به مناسبت دهه فجر از پروژه پایاب سد شهید جواد قنبری بازدید کردند .