افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

بافت فرسوده ماکو و لزوم بهسازی آن

۱۱بهمن
بافت فرسوده شهر ماکو و لزوم بهسازی آن

بافت فرسوده شهر ماکو و لزوم بهسازی آن

قسمتی از شهرستان ماکو در محدوده بافت فرسوده قرار دارد لذا وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری در پی داشته باشد .