افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

تعزیرات ماکو

۰۴اسفند
۲۵ درصد پرونده های قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی در شهرستان ماکو تشکیل شده است

۲۵ درصد پرونده های قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی در شهرستان ماکو تشکیل شده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی گفت: اگر بخواهیم آمار شهرستان ماکو را با استان مقایسه کنیم ۱۰ درصد پرونده های کالا و خدمات استان در شهرستان ماکو تشکیل، رسیدگی و محکومیت صادر شده است.