افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

جشنواره بازی های بومی محلی در ماکو

۲۹تیر
جشنواره بازی های بومی محلی بسیج

جشنواره بازی های بومی محلی بسیج

جشنواره بازی های بومی محلی بسیج به همت سپاه پاسداران شهرستان ماکو با حضور بسجیان شهرستان ماکو و بازرگان برگزار شد .