افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

جشنواره غذاهای بومی محلی

۱۵بهمن
جشنواره غذاهای سنتی

جشنواره غذاهای سنتی

جشنواره غذاهای سنتی با حضور مسئولین در حسینیه روستای هندور ماکو برگزار شد .