افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

حجت الاسلام را ابراهیمی

۱۹شهریور
مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی با حضور هیئت های مذهبی ، هیئت امناهای مساجد و مادحین در ماکو برگزار شد .