افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

دعوت به حوزه های علمیه از جمله وظایف عموم مردم می باشد

۱۳اسفند
دعوت به حوزه های علمیه از جمله وظایف عموم مردم می باشد

دعوت به حوزه های علمیه از جمله وظایف عموم مردم می باشد

امام جمعه ماکو گفت : دعوت به حوزه های علمیه بر همه وظیفه می باشد مخصوصاً در این برهه از زمان که دشمن سعی بر وارد کردن هجمه بر حوزه‌های علمیه دارد و این امر باعث شده است که رغبت جوانان برای شرکت در مدارس علوم دینی ضعیف شود .