افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

دکتر سهراب عبدالله زاده

۰۳شهریور
کیفیت اتفاقی نیست ، بلکه در گرو مهارت میباشد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی :

کیفیت اتفاقی نیست ، بلکه در گرو مهارت میباشد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در آیین افتتاح مرکز علمی و کاربردی صنعت فرسازان ماکو ، گفت : باید به دانشجوی مهارتی شأن و ارزش والایی قائل بود چرا که ما گیر مهارتی داریم و کیفیت در گرو مهارت میباشد .