افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو

07اردیبهشت
انتقاد صریح فرماندار ماکو به شایعات در خصوص زلزله

انتقاد صریح فرماندار ماکو به شایعات در خصوص زلزله

فرماندار ماکو گفت: نظام مهندسی به جای اینکه در مورد زلزله اقدام به پیشگویی نموده و تشویش اذهان عمومی نماید نظارت خود را بر ساخت و سازهای غیر مجاز ساختمان های بلند مرتبه زیاد کند.

14بهمن
دومین محموله کمک های مردمی به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد
فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو :

دومین محموله کمک های مردمی به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو گفت : دومین محموله کمک‌های مردمی ماکو به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به خوی ارسال شد.

12بهمن
اولین محموله کمک‌های مردمی ماکو به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد
فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو :

اولین محموله کمک‌های مردمی ماکو به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو گفت : اولین محموله کمک‌های مردمی ماکو در قالب تجهیزات گرمایشی ، اقلام غذایی ضروری و مورد نیاز به خوی ارسال شد.