افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

روایت نور

۰۳فروردین
فراخوان پویش روایت نور و جهاد…

فراخوان پویش روایت نور و جهاد…

پویش فعالان فضای مجازی حاضر در سرزمینهای نور و یادمان های دفاع مقدس و یا اردوهای جهادی و خدمت رسانی به مناطق محروم راه اندازی شد .