افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

سامانه پیشرفته دانش بنیان نانو گاز

۲۹تیر
رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو گاز منطقه آزاد ماکو
در ماکو برگزار شد:

رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو گاز منطقه آزاد ماکو

سامانه پیشرفته دانش بنیان نانو گاز ساخت شرکت نانو حباب انرژی در منطقه آزاد ماکو رونمایی شد.