افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

سرهنگ احد حاجی زاده

۰۸آذر
معرفی کتاب فصل پاییز و زمستان بسیج

معرفی کتاب فصل پاییز و زمستان بسیج

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه ماکو در گفتگو با خبرنگاران به معرفی عناوین کتابهای فصل پاییز و زمستان بسیج درسال جاری پرداخت .