افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجانغربی

۰۴بهمن
سرپرست جدید فرمانداری ماکو معرفی شد

سرپرست جدید فرمانداری ماکو معرفی شد

با حضور سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجانغربی ، با تقدیر از تلاش و فعالیتهای 13 ماهه فرماندار سابق ، سرپرست جدید فرمانداری ماکو معرفی شد .