افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 26 February , 2024

سفارت اذربایجان در ایران

07بهمن
وزیر امور خارجه ترکیه حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم کرد

وزیر امور خارجه ترکیه حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم کرد

وزیر امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی در حساب رسمی کاربری خود در توئیتر نوشت: حمله منفور به سفارت جمهوری آذربایجان عزیز در تهران را محکوم می‌کنیم.