افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

سومین دوره مسابقات بین المللی جام طلایی منطقه ازاد ماکو

۱۰اسفند
مسابقات بین المللی سوپر ساباکی

مسابقات بین المللی سوپر ساباکی

سومین دوره مسابقات بین المللی جام طلایی منطقه ازاد ماکو (سوپر ساباکی ) با حضور 12 کشور جهان و رئیس سازمان جهانی سوپر ساباکی در منطقه ازاد ماکو برگزار شد .