افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

شهادت امام حسن عسکری (ع) در ماکو

۱۳مهر
ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری (ع) در ماکو
در ماکو برگزار شد:

ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری (ع) در ماکو

ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری (ع)  با حضور عاشقانه دل سوخته اهل بیت به مسئولین شهرستانی در شهرستان ماکو برگزار شد .