افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

قانون احکام دائم شورای مناطق آزاد

۱۲مهر
مناطق آزاد باید موتور پیشران اقتصادی کشور باشد/برای اولین بار در طول عمر مناطق آزاد ، تراز تجاری این مناطق مثبت شد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :

مناطق آزاد باید موتور پیشران اقتصادی کشور باشد/برای اولین بار در طول عمر مناطق آزاد ، تراز تجاری این مناطق مثبت شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت : احکام و اختیارات ویژه ای در قالب ماده 65 به صورت تفضیلی برای روسای مناطق صادر شده است اما متاسفانه هنوز ما شاهد استنکاف و ترک فعل دستگاهها هستیم در هر حال هدف گذاری انجام شده و مناطق آزاد باید موتور پیشران اقتصادی کشور باشد و هر موضوعی که بخواهد سد راه این بخش باشد قطعا پیگیری خواهد شد.