افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

قاچاق کالا

۰۴اسفند
۲۵ درصد پرونده های قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی در شهرستان ماکو تشکیل شده است

۲۵ درصد پرونده های قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی در شهرستان ماکو تشکیل شده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی گفت: اگر بخواهیم آمار شهرستان ماکو را با استان مقایسه کنیم ۱۰ درصد پرونده های کالا و خدمات استان در شهرستان ماکو تشکیل، رسیدگی و محکومیت صادر شده است.

۲۸فروردین
۶۵۵ پرونده قضایی مربوط به قاچاق طی سال گذشته در گمرک بازرگان تشکیل شد
مدیرکل گمرک بازرگان :

۶۵۵ پرونده قضایی مربوط به قاچاق طی سال گذشته در گمرک بازرگان تشکیل شد

مدیر کل گمرک بازرگان گفت :۶۵۵ پرونده قضایی مربوط به قاچاق طی سال گذشته در گمرک بازرگان تشکیل شد که این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.