افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

مدرسه دخترانه مریم و نمونه دولتی شهید محمد نژاد ماکو

۲۱فروردین
مراسم دانش اموزی کمک به سیل زدگان

مراسم دانش اموزی کمک به سیل زدگان

مراسم دانش اموزی کمک به سیل زدگان با حضور مسئولین در مدرسه دخترانه مریم و نمونه دولتی شهید محمد نژاد ماکو برگزار شد .