افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

مشکلات پزشکی و درمانی در شهرستان ماکو از دید شهروند ماکویی

۰۶دی
مشکلات پزشکی و درمانی در شهرستان ماکو

مشکلات پزشکی و درمانی در شهرستان ماکو

شهروند ماکویی گفت : چرا مسئولین جوابگوی مشکلات مردم در خصوص مسائل در مانی نیستند ؟وضعیت نابسامان پزشکی و درمانی ماکو تا کجا ادامه خواهد داشت ؟؟؟