افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

معاول تربیت و اموزش بسیج سپاه شهداء استان اذربایجان غربی

۱۵آذر
جشنواره شهرستانی برترین های شجره طیبه صالحین

جشنواره شهرستانی برترین های شجره طیبه صالحین

جشنواره شهرستانی برترین های شجره طیبه صالحین با حضور معاونت تربیت و اموزش بسیج سپاه شهداء استان اذربایجان غربی درماکو برگزار شد .