افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

معاون فرهنگی سازمان منطقه ازاد ماکو

۲۱فروردین
مراسم دانش اموزی کمک به سیل زدگان

مراسم دانش اموزی کمک به سیل زدگان

مراسم دانش اموزی کمک به سیل زدگان با حضور مسئولین در مدرسه دخترانه مریم و نمونه دولتی شهید محمد نژاد ماکو برگزار شد .