افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا کشور

۳۰تیر
رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو گاز منطقه آزاد ماکو
در ماکو برگزار شد:

رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو گاز منطقه آزاد ماکو

سامانه پیشرفته دانش بنیان نانو گاز ساخت شرکت نانو حباب انرژی در منطقه آزاد ماکو رونمایی شد.