افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

معرفی کتابهای فصل پاییز و زمستان بسیج

۰۸آذر
معرفی کتاب فصل پاییز و زمستان بسیج

معرفی کتاب فصل پاییز و زمستان بسیج

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه ماکو در گفتگو با خبرنگاران به معرفی عناوین کتابهای فصل پاییز و زمستان بسیج درسال جاری پرداخت .