افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

مهمترین عامل پیروزی انقلاب وجود یک رهبر دینی بود

۱۲بهمن
مهمترین عامل پیروزی انقلاب وجود یک رهبر دینی بود

مهمترین عامل پیروزی انقلاب وجود یک رهبر دینی بود

امام جمعه ماکو گفت :در بسیاری از کشورها ما عملا دیدیم ، و لو مردم در مقابل استکبار و استبداد قیام کردند ، اما نبود یک رهبر دینی باعث شد تا انقلاب آنها از ناحیه‌ی استکبار جهانی به انحراف کشیده شود.