افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

میلاد امام هادی در ماکو

۰۴مرداد
تلاش برای ترویج اقامه نماز یک وظیفه دینی است
امام جمعه ماکو :

تلاش برای ترویج اقامه نماز یک وظیفه دینی است

امام جمعه ماکو گفت : امروز باید بدانیم هر اندازه که بتوانیم جوان را به نماز جمعه جذب کنیم ، همان مقدار توانستیم جوانان را از چنگ دشمن درآوریم .