افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

هفته وحدت و هفته بسیج

۰۱آذر
دیدار با خانواده شهید علی رستمی

دیدار با خانواده شهید علی رستمی

مسئولین شهرستان ماکو به مناسبت هفته بسیج و هفته وحدت با حضور در منزل شهید علی رستمی با خانواده وی دیدار کردند