افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

واحد کاشت مکانیزه پسته و گردوی گرمسیری

۱۶اسفند
بزرگترین رویداد درختکاری کشور درمنطقه آزاد ماکو آغاز شد

بزرگترین رویداد درختکاری کشور درمنطقه آزاد ماکو آغاز شد

بزرگترین آئین درختکاری کشور با کاشت ۲۲۰ هزار اصله درخت مثمر در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.