افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

گاز رسانی به روستاهای ماکو

12دی
۱۲۰۰خانوار روستایی ماکو از نعمت گاز برخوردار خواهند شد
رئیس اداره گاز ماکو :

۱۲۰۰خانوار روستایی ماکو از نعمت گاز برخوردار خواهند شد

رئیس اداره گاز ماکو گفت : ۷۵۰۰ خانوار روستایی ماکو از نعمت گاز برخوردار هستند که این تعداد خانوار ۶۳ درصد خانوار‌ روستایی ماکو را شامل می‌شود و عملیات گاز رسانی به ۱۲۰۰ خانوار در حال اجراست ما امیدواریم با افزایش تعداد روستاهای برخوردار از گاز، درصد بهره‌مندی خانوار روستایی از این نعمت خدادادی به بیش از ۹۰ درصد برسد.