افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

نوروز1402

15فروردین
رشد انعکاس رویدادهای نوروزی منطقه آزاد ماکو در رسانه های ملی و شبکه های مجازی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد؛

رشد انعکاس رویدادهای نوروزی منطقه آزاد ماکو در رسانه های ملی و شبکه های مجازی

مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: انعکاس رویدادهای نوروزی، و اخبار ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد ماکو در رسانه های ملی و شبکه های مجازی رشد قابل توجهی داشته است.

08فروردین
بیش از ۷هزار نفر مسافر از کاخ موزه باغچه جوق بازدید کردند
در هفته اول نوروز؛

بیش از ۷هزار نفر مسافر از کاخ موزه باغچه جوق بازدید کردند

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد ماکو گفت: ‌بازدید بیش از هفت هزار نفر مسافر از کاخ موزه باغچه جوق در هفته اول نوروز به ثبت رسیده است.

25اسفند
تشریح ویژه برنامه‌های نوروز ۱۴۰۲ در بزرگترین منطقه آزاد کشور

تشریح ویژه برنامه‌های نوروز ۱۴۰۲ در بزرگترین منطقه آزاد کشور

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو، ویژه برنامه های نوروز این معاونت را تشریح کرد.